BHV ook voor ZZP??

30-07-2020

nieuwsfoto

Zelfstandigen zonder personeel
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) hebben geen medewerkers in dienst en zijn voor de Arbowet geen werkgever. In die zin zijn ze dus ook niet bhv-plichtig. Wel is de zzp'er verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hoewel een zzp'er niet officieel in dienst is bij een bedrijf, kan het voorkomen dat de Inspectie SZW hem tóch als werknemer ziet. Dat geldt als hij ‘onder gezag' werkt. In dat geval is alle Arbowet- en regelgeving van toepassing. Als een zzp'er bijvoorbeeld als onderaannemer onder gezag van een hoofdaannemer werkt, is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor het organiseren van de bhv voor de zzp'er. In voorkomende gevallen moeten er dan afspraken worden gemaakt met degene die wordt beschouwd als werkgever van de zzp'er.

Mijnbhv.training biedt ook voor de zzp-er een passende opleiding voor bhv. Ga naar het cursusoverzicht en meld u aan.

Terug naar overzicht