RI&E actueel houden in coronatijd

05-08-2021

nieuwsfoto

De week van de RI&E 2021 (Risico-inventarisatie en -evaluatie) is al weer achter de rug maar het is belangrijk om de RI&E actueel te houden, ook in de coronatijd. Volgens de Inspectie SZW, de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inventariseren veel bedrijven de arbeidsrisico’s niet of onvoldoende. Uit de Monitor Arbeidsongevallen 2020 van ISZW blijkt dat er in de verschillende stappen van veilig werken verbeteringen mogelijk zijn. Allereerst, zo meldt het rapport, inventariseren veel bedrijven de arbeidsrisico's in hun bedrijf niet of niet voldoende. Op basis van inventarisaties zouden werkgevers vervolgens het werk zodanig moeten inrichten dat zij risico's zoveel mogelijk beperken.

Omdat de RI&E altijd actueel moet zijn dien je nieuwe risico's die zijn ontstaan door corona hierin op te nemen. In je RI&E moet je onder andere het volgende beschrijven:

  • welke coronarisico's aanwezig zijn in je organisatie
  • waar in je organisatie deze risico's voorkomen
  • de maatregelen die je hebt genomen om het risico op besmetting en verspreiding te beperken

Lees meer over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

bron: NIBHV

 

Terug naar overzicht