Hoe organiseer je de bhv bij alleen werken?

29-04-2021

nieuwsfoto

Alleen werken komt vaak voor bij bepaalde functies zoals bijvoorbeeld in de nachtdienst van de zorg, in de bewaking of bij een winkelbedrijf. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor hun medewerkers. Dus ook voor personeel dat alleen werkt. Voor een goede bhv-organisatie voor alleen werken moet de werkgever het volgende doen:

  1. Bekijk of alleen werken kan worden vermeden;
  2. Inventariseer vooraf welke risico's er zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden;
  3. Inventariseer vooraf welke werkplekken extra risico's opleveren voor alleen werken;
  4. Spreek een procedure voor alleen werken af;
  5. Informeer de medewerkers over de risico's en genomen maatregelen voor alleen werken.

Het (extra) risico van alleen werken.

Een alleenwerker loopt, in het algemeen, hetzelfde ongevalsrisico als een werknemer die dezelfde werkzaamheden in het bijzijn van andere mensen uitvoert. Er is echter voor de alleenwerker een extra risico, wanneer hij door een brand of ongeval in een noodsituatie kan komen. In noodsituaties moet de alleenwerker alarm kunnen slaan om hulp te krijgen. Hij moet ook weten wat hij moet doen als het ontruimingsalarm afgaat wanneer hij alleen is.

Wanneer is alleen werken niet toegestaan?

  1. Bij bepaalde werkzaamheden is alleen werken te risicovol en daarom niet toegestaan. Bijvoorbeeld bij werken in besloten ruimten;
  2. Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet zonder toezicht werken. In de procedures moet zijn vastgelegd dat een tweede persoon aanwezig moet zijn. De belangrijkste functie van deze tweede persoon is het organiseren van hulp als er tijdens de werkzaamheden iets fout gaat;
  3. Persoonlijke gezondheid (bijvoorbeeld bij medicijngebruik) kan een rol spelen bij de beoordeling of alleen werken verantwoord kan worden uitgevoerd.

bron: SER

Terug naar overzicht