Kinderopvang en gastouderopvang weer open

17-02-2021

nieuwsfoto

Vanaf maandag 8 februari zijn de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. Door de brancheorganisaties kinderopvang - in samenwerking met SZW - is het protocol Kinderopvang aangepast.

Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's tevoorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet een RI&E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te concretiseren in zijn RI&E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

Om toch te zorgen dat u, als BHV-er, uw basis- of herhalingscursus kunt volgen heeft mijnbhv.training cursussen in de vorm van e-learning beschikbaar. Gecombineerd met een korte praktijktraining kunt u uw certificaat halen of verlengen.

Bron: NIBHV

Terug naar overzicht