Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen

05-01-2021

nieuwsfoto

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek.
Wanneer in het bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het vaak een uitdaging om de risico's te onderkennen en er wat aan te doen.

Met de Werkwijzer Arbobeleidscyclus Gevaarlijke Stoffen kunnen bedrijven in vijf stappen hun arbobeleid met betrekking tot gevaarlijke stoffen effectief en adequaat inrichten.

Deze Werkwijzer, die mede door sociale partners is ontwikkeld, geeft inzicht in de wet- en regelgeving voor werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschrijft het de rollen, taken en verantwoordelijkheden tijdens de verschillende stappen van de arbobeleidscyclus. De Werkwijzer biedt daarmee ook houvast wanneer het gevaarlijke stoffen beleid in het bedrijf niet goed van de grond komt, of de communicatie tussen verantwoordelijke partijen niet goed verloopt. Op basis van de Werkwijzer kunnen zij het gesprek hierover met elkaar aan gaan.
Met deze Werkwijzer weet iedereen wie, wat, wanneer doet; de werkgever, de werknemer -preventiemedewerker en medezeggenschap- en de verschillende arbodeskundigen.

Bron en meer informatie op de website van de SER.

Terug naar overzicht