Thuiswerken en de RI&E

19-08-2020

nieuwsfoto

Om de gezondheid te beschermen heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen waaronder afstand houden. Deze maatregelen hebben gevolgen voor de manier waarop u als ondernemer of werkgever werkt. Werkgevers worden opgeroepen om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Tijdens de persconferentie van het kabinet, op 18 augustus j.l., is dat nog eens weer bevestigd. Van alle maatregelen die vanaf het begin zijn genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zit geen einddatum aan en het advies blijft: werk thuis.

Het steunpunt RI&E krijgt regelmatig de vraag of een organisatie ook een RI&E (Risico Inventarisatie en - Evaluatie) moet maken voor medewerkers die niet op kantoor, maar bijvoorbeeld thuis werken. Het antwoord is ja, maar de regels voor de thuiswerker zijn wel anders dan die voor de medewerkers die op kantoor werken.

De RI&E moet voor alle medewerkers worden gemaakt, dus ook voor medewerkers die niet op het kantoor van de werkgever werken. Het zogenaamde plaatsonafhankelijk werken. Alleen zijn voor medewerkers die plaatsonafhankelijk werken veel minder concrete regels van toepassing dan voor medewerkers die op een vaste plaats op het kantoor van de organisatie werken.

De concrete regels die van toepassing zijn op medewerkers die plaatsonafhankelijk werken zijn opgenomen in afdeling 10 van hoofdstuk 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarbij gaat het o.a. om regels m.b.t. gevaarlijke stoffen, machines en beeldschermwerkplekken.

Deze regels uit het Arbobesluit gelden zowel voor medewerkers die één dag van hun werkweek thuis of elders werken als voor medewerkers die permanent thuis of elders werken.

Lees het volledige artikel op de website van het Steunpunt RI&E.

bron: Steunpunt RI&E

Terug naar overzicht