Handreiking Bedrijfshulpverlening

19-08-2020

nieuwsfoto

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit oud-Hollands spreekwoord is vandaag de dag op de werkvloer van veel bedrijven in Nederland nog steeds van toepassing. Tijdens het werk worden werknemers en werkgevers jaarlijks regelmatig geconfronteerd met ongelukken en calamiteiten. Het gaat om kleine en grote arbeidsongevallen, van een kleine snijwond en een verbranding door hete thee, tot aan arbeidsongevallen met dodelijke afloop. De cijfers zijn duidelijk: jaarlijks overlijden in Nederland zo'n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Duizenden werknemers krijgen te maken met minder ernstige, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Daarnaast zijn er veel andere ongelukken en calamiteiten die op de werkvloer kunnen voorkomen, zoals kleine en grote branden, bommeldingen en verdachte pakketjes, met soms desastreuze gevolgen voor werknemers, werkgevers en bedrijfspanden.

Gelukkig kent Nederland de bedrijfshulpverlener, de mannen en vrouwen die getraind zijn om hun collega's te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer, door het verlenen van eerste hulp, het blussen van branden en ontruimen van panden, en het inschakelen van hulpdiensten. Deze bedrijfshulpverleners zijn regelmatig als eerste ter plaatse en kunnen soms het verschil betekenen tussen leven en dood. Ze kunnen door adequaat optreden grote schade aan het bedrijf voorkomen, en kunnen met hun praktische kennis vragen van collega's beantwoorden en hulp bieden bij kleine ongelukjes. Zij hebben een zeer belangrijke rol binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Willen bedrijfshulpverleners hun werk goed kunnen doen, dan is het van belang dat de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf goed is geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld over aspecten als het aantal bedrijfshulpverleners, wanneer zij aanwezig moeten zijn, welke opleiding zij moeten hebben en hoe vaak zij moeten trainen. Vragen waarmee bedrijven nog wel eens worstelen, omdat het antwoord afhankelijk is van de situatie binnen het bedrijf.

Daarom hebben de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid deze handreiking Bedrijfshulpverlening laten ontwikkelen door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). In deze handreiking vindt u informatie en advies aan werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners zodat zij de 8 juiste ondersteuning hebben om ervoor te zorgen dat het bedrijf een goed beleid kan voeren op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed blijven uitvoeren.

U kunt de Handreiking Bedrijfshulpverlening hier downloaden

bron: SER

Terug naar overzicht