Week van de RI&E 2020

10-08-2020

nieuwsfoto

De 6e Week van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) zal plaatsvinden van 21 tot en met 25 september 2020. Dit jaar is het thema "De ondernemer centraal". In dezelfde periode wordt tevens een meerjarige campagne vanuit het Ministerie van SZW gestart om de bekendheid met de RI&E-plicht onder ondernemers te vergroten.

Tijdens de Week van de RI&E bundelen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs hun krachten. Met speciale acties stimuleren en ondersteunen ze ondernemers bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De ondernemer centraal
Het thema van de Week van de RI&E is dit jaar "De ondernemer centraal". Veel bedrijven zijn op dit moment druk met aanpassingen in verband met de corona-maatregelen. Dit biedt een kans om ook andere aandachtspunten op het gebied van veilig en gezond werken direct mee te nemen. Ondernemers kennen hun bedrijf als geen ander en weten over het algemeen goed wat er in hun organisatie speelt. Die al aanwezige kennis moet ook centraal komen te staan bij het maken van een RI&E en in de ondersteuning van ondernemers.

Meerjarige campagne Ministerie van SZW
De Week van de RI&E wordt dit jaar extra kracht bij gezet door een bredere campagne over de RI&E die door het Ministerie van SZW wordt gestart. In een kamerbrief dd. 29 januari 2020 beschreef de staatssecretaris van SZW het "Meerjarenplan verbetering naleving RI&E". Al vaker werd benadrukt dat de RI&E als basis wordt gezien voor een succesvol preventiebeleid. In de brief aan de Kamer wijst de staatssecretaris op het hoge aantal mensen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van arbeidsongevallen of beroepsziekten (4100). Ze benoemt het gebrek aan naleving van de RI&E-plicht, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De campagne is onderdeel van dit 3-jarige plan om de naleving te verhogen en de kwaliteit van RI&E's te verbeteren. De campagne richt zich op het vergroten van de bekendheid met de RI&E-plicht, met name onder kleine bedrijven. Hierbij zal gericht worden gecommuniceerd, specifiek richting sectoren en branches waar de naleving het meeste achterblijft. De campagne zal na de zomer van start gaan.

Activiteitenoverzicht
Op de website www.weekvanderie.nl is het activiteitenoverzicht beschikbaar, dat in de komende weken wordt gevuld. 

(bron: persbericht week van de RI&E)

Terug naar overzicht